Judarskogen …som vanligt :-)

Idag besökte vi Judarskogen igen för jag vet inte vilken gång i ordningen. Det är verkligen vårt favoritställe när vi bara vill iväg ett par tre timmar. Gröna linjen till Åkeshov och vips så är vi där!

Judarskogen har visat sig vara en överraskande spännande plats för att titta på fåglar. Det är en fin blandning av olika biotoper såsom granskog, lövskog, blandskog, sjö, sumpmark, öppna ängar, klippor och bebyggelse. Vi har bland annat sett rödahake, trädkrypare, gärdsmyg stenknäck, domherre, stjärtmes, spillkråka och rörhöna mfl.